Šuchterová s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Dezinfekcia

Účelom vydania inštrukcie pre profesiu upratovačka je určenie pracovných postupov pre zamestnancov  spoločnosti Šuchterová s.r.o., Poľská 6, Košice, IČO: 36 601 845, pri vykonávaní upratovania v zdravotníckych zariadeniach v rámci plnenia hygienického – epidemiologického režimu stanoveného prevádzkovateľom zdravotníckeho zariadenia , ale aj jedálňach, priestoroch verejného stravovania, potravinárskych priestoroch a priestoroch prístupných verejnosti.

Hygienický – epidemiologický režim sa riadi zásadami , ktoré sú ustanovené NV SR č. 331/2006 o podrobnostiach a požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia, podľa § 44 písm.x) zákona 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a určujú spôsob a periodicitu upratovania a dezinfekcie v zdravotníckych zariadeniach.

Inštrukcia nadväzuje na PBTP 03 pre profesiu: Upratovačka, kde sú určené pracovné postupy pre mechanickú očistu.


Dezinfekcia – je výkonom, ktorý sa vykonáva indikovane ako súčasť hygienicko-epidemiologického režimu každého zdravotníckeho zariadenia s cieľom zneškodňovanie choroboplodných mikroorganizmov pomocou fyzikálnych, chemických alebo kombinovaných postupov, ktoré majú prerušiť prenos nákazy od prameňa pôvodcu nákazy k vnímavému jedincovi. Vykonáva sa ako súčasť technologických postupov upratovania a dezinfekčného programu, ako neoddeliteľnej súčasti prevádzkového poriadku zdravotníckej  prevádzky. Dezinfekcia je súčasťou dekontaminácie a je procesom, pri ktorom sa ničia choroboplodné zárodky, pôsobením chemických dezinfekčných prostriedkov o stanovenej koncentrácií a doby pôsobenia pre požadované spektrum dezinfekčnej činnosti (chemická dezinfekcia), alebo fyzikálnymi prostriedkami (pôsobením tepla, žiarenia, ultrazvuku – fyzikálna dezinfekcia), prípadne kombináciou obidvoch spôsobov (fyzikálno-chemická dezinfekcia).


Vyšší stupeň dezinfekcie – sú postupy, ktoré zabezpečujú usmrtenie všetkých baktérií, vírusov, mikroskopických húb a niektorých bakteriálnych spór, nezaručujú však usmrtenie vysoko rezistentných spór a vývojových štádií zdravotne významných červov a ich vajíčok.. Tento postup sa využíva v krajnom prípade na termolabilné zdravotné pomôcky , ktoré nie je možné sterilizovať fyzikálnymi alebo chemickými metódami a nenahrádza sterilizáciu.

NEWSLETTER - nájdite rady, aktuálne novinky a špeciálne akcie

Potrebujete poradiť pri výbere? Navštívte našu predajňu, alebo nás kontaktujte.